33 yrs, ', ,

BHMS

Lives in NADIAD

30 yrs, ', Hindu, Vaishnav

BHMS

Lives in Nadiad

30 yrs, ', Hindu, Baniya

BHMS

Lives in Nadiad

30 yrs, ', Hindu, Shah

BHMS

Lives in Nadiad