34 yrs, ', Sikh, Sikh

BDS

Lives in NABHA

36 yrs, ', Hindu, Agarwal

MBBS

Lives in Nabha

36 yrs, ', ,

.

Lives in Nabha

36 yrs, ', Hindu, Agarwal

BDS

Lives in Nabha

34 yrs, ', Hindu, Agarwal

BDS

Lives in Nabha