50 yrs, ', Hindu, Vaniya Chettiar or Vania

BHMS

Lives in Dharmapuri

60 yrs, ', Hindu, senguntha mudaliyar

MBBS

Lives in Dharmapuri