39 yrs, ', Hindu, Kshatriya

BAMS/BUMS

Lives in Chamba