32 yrs, ', Sikh, Sikh

Ayurvedic, BAMS

Lives in Tarn taran (patti)