35 yrs, 5 ft'6 inch, Hindu, Kshatriya

Dental Surgery, BDS, MDS

Lives in Karwar