33 yrs, ', Hindu, Punjabi

BDS

Lives in Batala

33 yrs, ', Sikh, Ramgariya

MBBS

Lives in Batala

37 yrs, ', Hindu, Gupta

BDS

Lives in Batala

36 yrs, ', Sikh, Jat

BDS

Lives in Batala

35 yrs, ', Sikh, Jat

MBBS

Lives in Batala

38 yrs, ', Sikh, Ghumar

MBBS

Lives in Batala