32 yrs, ', Hindu, Punjabi

BDS

Lives in Batala

32 yrs, ', Sikh, Ramgariya

MBBS

Lives in Batala

36 yrs, ', Hindu, Gupta

BDS

Lives in Batala

35 yrs, ', Sikh, Jat

BDS

Lives in Batala

34 yrs, ', Sikh, Jat

MBBS

Lives in Batala

37 yrs, ', Sikh, Ghumar

MBBS

Lives in Batala